Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Khái quát về trường đại học - Lời chào

Hãy cùng đến học tại trường Đại học Takushoku của Nhật Bản

Trường đại học Takushoku là một trường đại học quốc tế có bề dày truyền thống và lịch sử, được sáng lập vào năm 1900 (năm Minh Trị 33) với tinh thần xây dựng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu có thực lực để đóng góp không chỉ cho châu Á mà còn cho toàn thế giới. Rất nhiều người trong số 130.000 sinh viên tốt nghiệp hiện đang làm việc tại nước ngoài, hơn 80% người có nguyện vọng du học đạt được ước mơ du học, đồng thời nhà trường cũng đang tiến hành triển khai các khóa học ngoại ngữ 2 với 14 thứ tiếng. Bên cạnh đó, số du học sinh đến từ các nước của trường hiện đạt khoảng 1000 người.

Hiện nay, xã hội đang bước vào một kỷ nguyên đòi hỏi phải đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu mới. Vì thế, nhà trường luôn nghĩ đến sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu (nguồn nhân lực Takushoku) sao cho mỗi một sinh viên đều có tầm nhìn quốc tế, hợp tác với nhiều bạn bè trong và ngoài nước, trang bị cho bản thân sức mạnh dám chấp nhận thử thách để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách tích cực. Đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội dựa trên tiêu chuẩn là kiến thức và tiềm lực mà nhà trường đã tích lũy trong lịch sử hơn một trăm năm qua, nhà trường tiếp tục quyết tâm hơn nữa để thắt chặt đoàn kết giữa các nhân viên của trường và phấn đấu trong sự nghiệp giáo dục nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực toàn cầu của trường đại học Takushoku.

Từ tháng 4 năm nay, Khoa Thương mại, Khoa Chính trị – Kinh tế sẽ học ở cơ sở Bunkyo, còn Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế học, Khoa Công nghệ sẽ học ở cơ sở quốc tế Hachioji, đồng thời nhà trường sẽ bắt đầu đào tạo thống nhất 4 năm, trong đó những sinh viên từ năm 1 đến năm 4 sẽ học chung cơ sở. Cơ sở Bunkyo nơi mà Khoa Thương mại, Khoa Chính trị – Kinh tế sẽ học là cơ sở theo kiểu đô thị có được nhiều thuận lợi về giao thông. Sắp tới đây, cả hai khoa đều sẽ dồn lực cho các hoạt động hội thảo nhiều hơn trước nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và đưa tầm nhìn vào cả vấn đề tìm việc. Cơ sở quốc tế Hachioji bao gồm Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Khoa Công nghệ là cơ sở theo kiểu ngoại thành với ưu đãi về thiên nhiên phong phú. Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế là các khoa mang tính quốc tế cao theo đúng nghĩa. Vì các bạn du học sinh vào nhập học tại trường đến từ nhiều khu vực khác nhau, nên các bạn có thể giao lưu quốc tế trong suốt quá trình sống và học tập ở cơ sở này. Đối với Khoa Công nghệ, nhà trường có cộng tác với doanh nghiệp để tăng cường mối liên kết giữa trường học và thực tiễn ngành nghề.

Trong tương lai, nhà trường đặt mục tiêu “Chấn hưng nền giáo dục tại Trường đại học Takushoku” vào năm 2020 – năm tổ chức Đại hội Olympic Tokyo với mong muốn có thể đẩy mạnh việc cải cách giáo dục nhiều hơn nữa.

Kawana Akio, Hiệu trưởng Trường đại học Takushoku

Khái quát về trường đại học

 1. Lời chào
 2. Triết lý giáo dục
 3. Số lượng du học sinh
 4. Số sinh viên đã tốt nghiệp
 5. Tình hình việc làm
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.