Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Khái quát về trường đại học - Triết lý giáo dục

Trường Đại học Takushoku đề ra mục tiêu giáo dục dựa trên tinh thần xuyên suốt từ khi thành lập trường, đó là “đào tạo nguồn nhân lực có năng lực, có chí tiến thủ tích cực, có phẩm cách và có nền tảng giáo dục xứng đáng được tất thảy mọi dân tộc quý mến”. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm năng lực hoạt động trên trường quốc tế, chúng tôi xác định 3 phương châm cơ bản và nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực mang tính quốc tế, tính chuyên nghiệp và tính nhân văn.

3 phương châm cơ bản

1.Phương châm về tiếp nhận sinh viên nhập học (Chính sách nhập học)

Chúng tôi thực hiện phương châm tiếp nhận để lựa chọn được những sinh viên có ý chí học tập cao, thể hiện rõ cá tính, có ý thức trách nhiệm phù hợp với một trường đại học quốc tế.

2.Phương châm về thiết kế, triển khai chương trình giảng dạy (Chính sách về chương trình giảng dạy)

Tại từng khoa, chương trình giảng dạy được thiết kế để sinh viên nhận được kiến thức, kỹ năng có tính chuyên môn cao, cùng năng lực giải quyết vấn đề, có xem xét đến việc đảm bảo tính hệ thống, trình tự. Ngoài ra nhà trường còn thiết kế chương trình giảng dạy góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Nhà trường không ngừng nỗ lực để cải thiện chương trình giảng dạy dựa vào đánh giá buổi học của sinh viên và đánh giá thành tích nghiên cứu giảng dạy của giáo viên.

3.Phương châm về trao học vị (Chính sách về chứng chỉ)

Sau khi sinh viên đã hoàn thành các môn học đào tạo kiến thức, kỹ năng có tính chuyên môn cao, năng lực giải quyết vấn đề, cùng với các môn học bắt buộc mà toàn thể sinh viên trường cần trang bị, và đã đạt được đơn vị học trình quy định thông qua kỳ đánh giá thành tích nghiêm ngặt, nhà trường sẽ trao bằng cử nhân cho sinh viên.

Khái quát về trường đại học

 1. Lời chào
 2. Triết lý giáo dục
 3. Số lượng du học sinh
 4. Số sinh viên đã tốt nghiệp
 5. Tình hình việc làm
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.