Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Khái quát về trường đại học - Số sinh viên đã tốt nghiệp

Số sinh viên nhận bằng (Tính đến cuối năm 2014)

Ngành Nam Nữ Tổng cộng
Tổng cộng 96,971 14,688 111,659
Khoa Thương mại
Ngành Quản trị kinh doanh 32,699 3,596 36,295
Ngành Kinh doanh quốc tế 12,328 2,290 14,618
Ngành Kế toán 267 108 375
Tổng cộng 45,294 5,994 51,288
Khoa Chính trị - Kinh tế
Ngành Pháp luật - Chính trị 10,841 1,276 12,117
Ngành Kinh tế 28,360 1,667 30,027
Tổng cộng 39,201 2,943 42,144
Khoa Ngoại ngữ
Ngành Ngữ văn Anh 1,750 1,930 3,680
Ngành Ngữ văn Trung 1,010 780 1,790
Ngành Ngữ văn Tây Ban Nha 818 834 1,652
Tổng cộng 3,578 3,544 7,122
Khoa Quốc tế học
Ngành Quốc tế học 2,002 1,622 3,624
Tổng cộng 2,002 1,622 3,624
Khoa Công nghệ
Ngành Công nghệ hệ thống cơ khí 1,879 31 1,910
Ngành Công nghệ hệ thống điện tử 1,828 73 1,901
Ngành Công nghệ máy tính 1,618 128 1,746
Ngành Thiết kế công nghiệp 1,571 353 1,924
Tổng cộng 6,896 585 7,481

Khái quát về trường đại học

 1. Lời chào
 2. Triết lý giáo dục
 3. Số lượng du học sinh
 4. Số sinh viên đã tốt nghiệp
 5. Tình hình việc làm
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.