Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

  1. Khái quát về trường đại học
  2. Các khoa
  3. Trường đào tạo sau đại học
  4. Thông tin kỳ thi nhập học
  5. Cuộc sống đại học
  6. Giao lưu quốc tế
  7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Chính sách trang web

Vui lòng tham khảo URL dưới đây.

http://www.takushoku-u.ac.jp/policy.html

Trang web này (http://www.takushoku-u.ac.jp/) là trang chủ chính thức của Đại học Takushoku.

Trình duyệt khuyến nghị

Khi tra cứu trang WEB của Đại học Takushoku, chúng tôi khuyến nghị sử dụng các hệ điều hành (OS) và trình duyệt dưới đây. Trường hợp tra cứu bằng các trình duyệt khác ngoài những trình duyệt này, hình ảnh hiển thị có thể sẽ không chính xác. Vui lòng lưu ý cẩn thận.

Từ Windows 7 trở đi

Từ hệ điều hành Macintosh OSX trở đi

Về chương trình nhúng (plug-in)

Trang web này có các nội dung sử dụng định dạng video hoặc PDF. Những nội dung này yêu cầu phải có chương trình nhúng (plug-in) như Adobe Flash Player hoặc Adobe Reader, v.v… Trường hợp chưa có chương trình này, bạn có thể tải về từ các banner dưới đây.

Về bản quyền

Bản quyền và các quyền lợi khác liên quan đến thông tin trên trang web của chúng tôi (bao gồm bài viết, hình ảnh, thiết kế, nhãn hiệu logo, v.v…) trên cơ bản đều thuộc sở hữu của Đại học Takushoku. Không được phép in lại, sao y, phân phối dưới mọi hình thức đối với các thông tin trên trang web này khi không được cho phép, ngoại trừ trường hợp in ấn hoặc lưu trữ, v.v… với mục đích xem và sử dụng mang tính cá nhân, hoặc trường hợp đã được sự chấp thuận theo Luật Bản quyền.

  1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
  2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.