Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Trường đào tạo sau đại học - Khoa sau đại học Chính quyền địa phương

Lĩnh hội kiến thức chuyên môn về “chính trị”, “hành chính”, trở thành các nhà lãnh đạo gánh vác tương lai của cộng đồng địa phương

Chuyên ngành Chính quyền địa phương (chương trình thạc sĩ)

Nhu cầu xã hội đang đòi hỏi nguồn nhân lực có ý thức trách nhiệm mạnh mẽ và lòng nhiệt huyết đối với chính trị và hành chính địa phương, được trang bị cả kiến thức chuyên môn cao và năng lực thực tiễn trong chính trị và hành chính địa phương nhằm hiện thực hóa một cộng đồng địa phương giàu bản sắc và tràn đầy năng lượng. Chuyên ngành đào tạo nên những lãnh đạo có thể triển khai các nghiên cứu thực tế cần thiết để lập đề án, điều chỉnh, thi hành các chính sách căn cứ trên các lý thuyết nhằm đáp ứng cho nhu cầu trên, mở ra tương lai cho cộng đồng địa phương thông qua nơi làm việc chính trị và hành chính tại địa phương hoặc các hoạt động NPO, v.v...

Trường đào tạo sau đại học

 1. Khoa sau đại học Kinh tế
 2. Khoa sau đại học Thương mại
 3. Khoa sau đại học Công nghệ
 4. Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ
 5. Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế
 6. Khoa sau đại học Chính quyền địa phương
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.