Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Trường đào tạo sau đại học - Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ

Hướng đến đào tạo nên các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ được trang bị kiến thức chuyên ngành và công nghệ thông tin ở trình độ cao.

Chuyên ngành Đào tạo tiếng Anh (chương trình thạc sĩ)

Chuyên ngành đào tạo các chuyên gia đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng, có thể thực hiện chương trình giáo dục ngôn ngữ tiên tiến trong thực tế. Để làm được điều đó, Chuyên ngành hướng đến nghiên cứu, phát triển từ điểm nhìn tổng hợp, chẳng hạn như nỗ lực phát triển tài liệu giảng dạy và vận dụng máy tính - kỹ năng cần có trong thời hiện đại, với trọng tâm là các lĩnh vực cần thiết: “đào tạo tiếng Anh”, “ngôn ngữ học - tiếng Anh”, “giao tiếp tiếng Anh”.

Chuyên ngành Đào tạo tiếng Nhật (chương trình thạc sĩ)

Chuyên ngành đào tạo nguồn nhân lực không chỉ nghiên cứu phương pháp đào tạo tiếng Nhật như nghiên cứu tìm bản chất văn hóa Nhật Bản, so sánh văn hóa Nhật Bản với Âu Mỹ và khu vực Châu Á, nghiên cứu đào tạo giao tiếp giữa các nền văn hóa khác nhau, v.v... mà còn trở thành cầu nối liên kết văn hóa xã hội của Nhật Bản với các nước trên thế giới.

Chuyên ngành Đào tạo ngôn ngữ (chương trình tiến sĩ)

Hợp nhất 2 chuyên ngành chương trình thạc sĩ, xác lập nghiên cứu khoa học chuyên sâu hơn và đào tạo ngôn ngữ phổ thông, đào tạo các chuyên gia có năng lực thực tiễn đảm đương những lĩnh vực tiên tiến trong ngành giáo dục, ngôn ngữ học trong xã hội hiện đại với quá trình tin học hóa, quốc tế hóa mạnh mẽ.

Trường đào tạo sau đại học

 1. Khoa sau đại học Kinh tế
 2. Khoa sau đại học Thương mại
 3. Khoa sau đại học Công nghệ
 4. Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ
 5. Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế
 6. Khoa sau đại học Chính quyền địa phương
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.