Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Trường đào tạo sau đại học - Khoa sau đại học Thương mại

Hướng đến đào tạo nên những nhà lãnh đạo kinh doanh, những chuyên viên như cố vấn thuế, kế toán viên được chứng nhận, v.v... thành công trên trường quốc tế

Chuyên ngành Thương mại (chương trình thạc sĩ, tiến sĩ)

Dựa trên các nguyên tắc của ngành thương mại, Chuyên ngành hướng đến nắm bắt được bản chất của thương mại, tiền tệ, lưu thông trong xã hội hiện đại, vừa theo đuổi một cách hệ thống nguyên lý quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, thương mại, thuế, v.v... Chuyên ngành được chia thành nhóm kế toán học - luật pháp hướng đến lấy chứng chỉ cố vấn thuế, v.v... và 6 nhóm lấy trọng tâm là thương mại, quản trị kinh doanh hiện có rất nhiều du học sinh nghiên cứu quản trị kinh doanh kiểu Nhật đang theo học.

Trường đào tạo sau đại học

 1. Khoa sau đại học Kinh tế
 2. Khoa sau đại học Thương mại
 3. Khoa sau đại học Công nghệ
 4. Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ
 5. Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế
 6. Khoa sau đại học Chính quyền địa phương
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.