Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Trường đào tạo sau đại học

Tại Trường đào tạo sau đại học Đại học Takushoku, trong các lĩnh vực học vấn tiên tiến liên tục được nâng cao và phức tạp hóa, trường thiết lập 5 khoa sau đại học có khả năng tiến hành các nghiên cứu một cách hệ thống và sát thực tiễn, đáp ứng cả về tính đa dạng mà xã hội đòi hỏi với vai trò là một cơ sở giáo dục chuyên môn. Trường tiếp nhận nhiều du học sinh, có thể nghiên cứu trong môi trường quốc tế đa sắc tộc. Điểm đặc sắc của chương trình học là: (1) Chương trình học sát thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội (2) Mang tính quốc tế kể từ khi thành lập trường (3) Chương trình linh hoạt có thể nghiên cứu trải trên nhiều lĩnh vực (4) Một ưu điểm lớn là hệ đào tạo đa dạng, những học viên dù đã đi làm nhưng vẫn có thể tham gia nghiên cứu.

Ba phương châm cơ bản

1.Phương châm về tiếp nhận học viên nhập học (Chính sách nhập học)

Chúng tôi thực hiện phương châm tiếp nhận để lựa chọn được những học viên có ý chí học tập cao, thể hiện rõ cá tính, có ý thức trách nhiệm phù hợp với một trường đại học quốc tế. Vì vậy, Trường chúng tôi tìm kiếm rộng khắp trong và ngoài nước nguồn nhân lực như ở dưới đây, không phân biệt tuổi tác và giới tính:

 1. Người có quan tâm, hiểu rõ tinh thần từ khi thành lập của Trường
 2. Người đồng ý với chương trình đào tạo nguồn nhân lực nêu trong mục tiêu giáo dục của Trường
 3. Người hướng đến lĩnh hội kiến thức, kỹ thuật có tính chuyên môn cao, v.v...

2.Phương châm về thiết kế, triển khai chương trình giảng dạy (Chính sách về chương trình giảng dạy)

 1. Tại từng khoa, dựa trên tinh thần sáng lập trường, chương trình giảng dạy được thiết kế để học viên nhận được kiến thức, kỹ năng có tính chuyên môn cao một cách sâu rộng, cùng năng lực giải quyết vấn đề, có xem xét đến việc đảm bảo tính hệ thống, trình tự.
 2. Có chuẩn bị chương trình giảng dạy để nâng cao kỹ năng giao tiếp cho học viên.
 3. Trường không ngừng nỗ lực để cải thiện chương trình giảng dạy và bồi dưỡng năng lực nghiên cứu giáo dục thông qua việc thực hiện song song không tách rời đánh giá buổi học của học viên và đánh giá thành tích nghiên cứu giảng dạy của giáo viên (không chỉ xét đến môn học giờ phụ trách, luận văn nghiên cứu mà còn cả các hoạt động cống hiến xã hội trong và ngoài trường, v.v…).
 4. Để tiện lợi cho việc học tập của học viên, các giờ học được thực hiện theo nguyên tắc tổ chức “hình thức học kỳ” trong đó chia 1 năm thành kỳ 1 - kỳ 2, phê duyệt số tín chỉ theo mỗi học kỳ. Ngoài ra, trường còn quan tâm đến việc thiết kế thời gian lên lớp sao cho các học viên là người đã đi làm có thể dễ dàng tiếp cận với chương trình đào tạo sau đại học.

3.Phương châm về trao học vị (Chính sách về chứng chỉ)

Sau khi học viên đã hoàn thành các môn học đào tạo kiến thức, kỹ năng có tính chuyên môn cao trên diện rộng, cùng năng lực giải quyết vấn đề, song song với các môn học bắt buộc mà toàn thể học viên trường cần trang bị, đạt được đơn vị học trình quy định, thông qua kỳ đánh giá thành tích nghiêm ngặt, đồng thời vượt qua đợt đánh giá luận văn theo quy định, nhà trường sẽ chứng nhận hoàn thành chương trình và trao bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ cho học viên.

6 lĩnh vực nghiên cứu

Khoa sau đại học Kinh tế:
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (chương trình thạc sĩ: 2 năm, tiến sĩ: 3 năm)
Khoa sau đại học Thương mại:
Chuyên ngành Thương mại (chương trình thạc sĩ: 2 năm, tiến sĩ: 3 năm)
Khoa sau đại học Công nghệ:
Chuyên ngành Hệ thống cơ khí (chương trình thạc sĩ: 2 năm, tiến sĩ: 3 năm)
Chuyên ngành Công nghệ thông tin điện tử (chương trình thạc sĩ: 2 năm, tiến sĩ: 3 năm)
Chuyên ngành Thiết kế công nghiệp (chương trình thạc sĩ: 2 năm, tiến sĩ: 3 năm)
Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ:
Chuyên ngành Đào tạo tiếng Anh (chương trình thạc sĩ: 2 năm)
Chuyên ngành Đào tạo tiếng Nhật (chương trình thạc sĩ: 2 năm)
Chuyên khoa Đào tạo ngôn ngữ (chương trình tiến sĩ: 3 năm)
Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế:
Chuyên ngành Phát triển quốc tế (chương trình thạc sĩ: 2 năm, tiến sĩ: 3 năm)
Chuyên ngành An ninh quốc gia (chương trình thạc sĩ: 2 năm, tiến sĩ: 3 năm)
Khoa sau đại học Chính quyền địa phương:
Chuyên ngành Chính quyền địa phương (chương trình thạc sĩ: 2 năm)

Trường đào tạo sau đại học

 1. Khoa sau đại học Kinh tế
 2. Khoa sau đại học Thương mại
 3. Khoa sau đại học Công nghệ
 4. Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ
 5. Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế
 6. Khoa sau đại học Chính quyền địa phương
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.