Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Các khoa - Khoa Quốc tế học

Đào tạo nên những công dân quốc tế có thể cống hiến cho sự phát triển, kinh doanh, văn hóa với trọng tâm là châu Á, châu Phi và Trung Nam Mỹ

Ngành Quốc tế học

Mục tiêu của Ngành học là đào tạo nguồn nhân lực được trang bị năng lực hành động và khả năng giao tiếp cần có của một công dân quốc tế đích thực, phát triển hơn nữa triết lý đặc trưng từ khi thành lập Khoa: "Học về các vấn đề quốc tế đứng trên cùng quan điểm của người dân địa phương, với trọng tâm là các nước đang phát triển như châu Á, châu Phi, Trung Nam Mỹ, v.v...".

Khóa Hợp tác quốc tế

Tìm phương án giải quyết các vấn đề mà các nước đang phát triển đang phải đối mặt như nghèo đói, y tế, giáo dục, v.v... suy nghĩ phương án sử dụng nguồn vốn ODA, hướng hợp tác hỗ trợ như liên kết với các NGO, v.v…

Khóa Kinh tế quốc tế

Là khóa học về tương lai của nền kinh tế quốc tế, như suy nghĩ cách hiện thực hóa cơ cấu kinh tế để trong đó các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới, các nước trong khu vực cùng phát triển phồn vinh.

Khóa Chính trị quốc tế

Làm thế nào để có thể làm mất đi sự đối lập và các cuộc chiến tranh xảy ra không dứt ở các vùng trên thế giới? Trong Khóa học này, sinh viên sẽ học về các kế hoạch và chính sách an ninh quốc gia.

Khóa Văn hóa quốc tế

Đào tạo những người có thể hoạt động thành công trên toàn thế giới thông qua học tập lịch sử, văn hóa các nơi trên thế giới nằm đào sâu hiểu biết và giao tiếp với nền văn hóa khác, ngoài khả năng ngôn ngữ.

Khóa Du lịch quốc tế

Việc giao lưu giữa người với người trên khắp thế giới đang phát triển mạnh mẽ, trong đó giao tiếp thông qua du lịch đang nhận được sự chú ý lớn. Khóa học này đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch kiểu mới, có kiến thức rộng về thế giới, đồng thời có hiểu biết cả về giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau, vấn đề môi trường.

Khóa Nông nghiệp tổng hợp

Cùng với việc học kiến thức chuyên môn như sản xuất nông nghiệp có năng suất cao làm nền móng của quốc gia, nâng cao tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực, sinh viên còn được bồi dưỡng các năng lực thực tiễn thông qua trải nghiệm đợt tập huấn nông nghiệp tại Cao đẳng Hokkaido thuộc Đại học Takushoku.

Các khoa

 1. Khoa Thương mại
 2. Khoa Chính trị - Kinh tế
 3. Khoa Ngoại ngữ
 4. Khoa Quốc tế học
 5. Khoa Công nghệ
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.