Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Cuộc sống đại học - Hỗ trợ tìm việc

Phòng tư vấn việc làm

Cả hai cơ sở Bunkyo và Hachioji đều thực hiện hỗ trợ tìm việc làm, đặc biệt là hướng dẫn việc làm cho đối tượng là du học sinh, trường luôn tạo điều kiện để du học sinh có thể tham gia mọi chương trình hỗ trợ giống như sinh viên Nhật Bản. Từ năm 2013, nhà trường có kế hoạch thực hiện các chương trình đặc biệt dành riêng cho du học sinh như “Hội chợ việc làm dành cho du học sinh”, “Chương trình hỗ trợ nghiên cứu doanh nghiệp - ngành nghề”, v.v… nhằm tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ tìm việc cho du học sinh.

Nhà trường bố trí nhân viên phụ trách riêng cho du học sinh, du học sinh sẽ được tư vấn riêng mà không cần phải hẹn trước. Đối với thông tin tuyển dụng, nhà trường thường xuyên cập nhật trên “Trang web việc làm của Đại học Takushoku” (trang thông tin tuyển dụng nội bộ trong trường), để khi ở nhà du học sinh cũng có thể truy cập để biết thông tin. Các doanh nghiệp cũng biết trường có nhiều du học sinh nên nhiều khi cần tuyển dụng chỉ thông báo trực tiếp cho nhà trường.

Hội trại tập huấn việc làm

Nhà trường tổ chức huấn luyện đặc biệt về thi phỏng vấn và các buổi giảng cách ứng xử trong hội trại tập huấn việc làm 2 ngày 1 đêm. Sinh viên sẽ được tăng cường “khả năng tìm việc” thông qua các chương trình đa dạng như: tư vấn riêng, phỏng vấn thử với nhân viên có kinh nghiệm phụ trách nhân sự của công ty, v.v…

Chương trình dành cho du học sinh

Nhà trường có tổ chức “Hội chợ việc làm dành cho du học sinh” với sự tham gia của các doanh nghiệp cần tuyển dụng du học sinh, “Tập huấn làm việc nhóm thu thập thông tin doanh nghiệp” dành cho đối tượng là sinh viên năm 3, năm 4 các khoa và học viên sau đại học năm 1, v.v…

Cuộc sống đại học

 1. Ký túc xá
 2. Hỗ trợ đời sống
 3. Hỗ trợ tìm việc
 4. Các hoạt động, sự kiện
 5. Nhận xét của du học sinh (sinh viên đang theo học)
 6. Nhận xét của du học sinh (cựu sinh viên)
 7. Một ngày của du học sinh (sinh hoạt phí 1 tháng) 1 người
 8. Khu vực xung quanh cơ sở Bunkyo
 9. Khu vực xung quanh Cơ sở quốc tế Hachioji
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.