Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Thông tin kỳ thi nhập học - Học bổng

Học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài

Chế độ trong trường

Yên Nhật
Tên Học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài của trường đại học Takushoku Học bổng Saigo Takahide khen thưởng du học sinh người nước ngoài
Loại Trợ cấp Trợ cấp
Số tiền 250.000 yên/năm 250.000 yên/năm
Thời gian 1 năm 1 năm
Thời gian tuyển chọn Giữa tháng 10 Giữa tháng 10
Số suất học bổng Khoảng 10 suất(sinh viên năm 2 ~ năm 4) Khoảng 1 suất(sinh viên năm 2 ~ năm 4)
Cách thức xét tuyển Quyết định bằng hình thức xét hồ sơ, phỏng vấn
Điều kiện dự tuyển Du học sinh người nước ngoài của các khoa đang theo học từ năm 2 trở lên cần lưu ý. Những ai có điều kiện tương ứng với các mục từ 1~3 dưới đây, sẽ không đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng.
 1. Người đã nhận một học bổng từ nguồn khác có giá trị từ 250.000 yên/năm trở lên.
 2. Du học sinh người nước ngoài nhận học bổng giáo dục thể chất đặc biệt.
 3. Người đã nhận quá số năm quy định

Nhóm hỗ trợ thuộc trường đại học Takushoku

Yên Nhật
Tên Học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài của nhóm hỗ trợ thuộc trường đại học Takushoku Học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài thuộc Khoa Quốc tế học của nhóm hỗ trợ thuộc trường đại học Takushoku
Loại Trợ cấp Trợ cấp
Số tiền 250.000 yên/năm 250.000 yên/năm
Thời gian 1 năm Tối đa 4 năm
Thời gian tuyển chọn Giữa tháng 10 Giữa tháng 10
Số suất học bổng 14 suất(sinh viên năm 2 ~ năm 4) 4 suất
Cách thức xét tuyển Quyết định bằng hình thức xét hồ sơ, phỏng vấn
Điều kiện dự tuyển Du học sinh người nước ngoài của các khoa đang theo học từ năm 2 trở lên cần lưu ý. Những ai có điều kiện tương ứng với các mục từ 1~3 dưới đây, sẽ không đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng.
 1. Người đã nhận một học bổng từ nguồn khác có giá trị từ 250.000 yên/năm trở lên.
 2. Du học sinh người nước ngoài nhận học bổng giáo dục thể chất đặc biệt.
 3. Người đã nhận quá số năm quy định
Du học sinh người nước ngoài đăng ký tiếp 1 năm vào Khoa Quốc tế học/Người có visa du học/Người chưa nhận học bổng từ một nguồn nào khác có giá trị từ 250.000 yên/năm trở lên

Chế độ ngoài trường

Yên Nhật
Tên Học bổng khuyến học của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)
Loại Trợ cấp
Số tiền 48.000 yên/tháng
Thời gian 1 năm
Thời gian tuyển chọn Tháng 4
Số suất học bổng Khoảng 60 suất
Cách thức xét tuyển Quyết định bằng cách xét hồ sơ
Điều kiện dự tuyển Người có thành tích cá nhân hoặc học tập xuất sắc/Người được xác nhận là cần có sự hỗ trợ về mặt kinh tế trong quá trình du học (Người đang lưu trú với tư cách lưu trú là “du học”)
* Người đang nhận một học bổng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị được trợ cấp từ học bổng này, du học sinh người nước ngoài theo chi phí nhà nước không đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng này.

Ngoài ra, còn có các học bổng khác do các đoàn thể chính quyền địa phương, đoàn thể học thuật tư nhân cấp.
* Học bổng trong trường có thể thay đổi.

Ngoài ra, vì du học sinh người nước ngoài còn có nhiều cơ hội nhận học bổng của nhà nước và các tổ chức tư nhân, do đó, vui lòng liên hệ đến Ban quốc tế để biết thêm chi tiết.

Thông tin kỳ thi nhập học

 1. Thông tin liên quan đến kỳ thi nhập học
 2. Học phí
 3. Học bổng
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.