Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Thông tin kỳ thi nhập học - Học phí

Yên Nhật
  Khoa Thương mại và Khoa Chính trị - Kinh tế Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế học Khoa Công nghệ
Học phí Phí nhập học 200,000 200,000 200,000
Tiền học (học kỳ 1) 336,000 393,500 440,000
Tiền học (học kỳ 2) 336,000 393,500 440,000
Tiền cơ sở vật chất 290,000 230,000 300,000
Tiền thực hành thực nghiệm - - 130,000
Khoản phải nộp khác 2,000 2,000 2,000
Các khoản phụ thu 28,900 28,900 28,900
Thu phí Toàn bộ (1 lần) 1,192,900 1,247,900 1,540,900
Thu một phần (học kỳ 1) 856,900 854,400 1,100,900
Thu một phần (học kỳ 2) 336,000 393,500 440,000
Từ năm tiếp theo trở đi 988,300 1,043,300 1,336,300

Thông tin kỳ thi nhập học

 1. Thông tin liên quan đến kỳ thi nhập học
 2. Học phí
 3. Học bổng
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.