Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Thông tin kỳ thi nhập học - Thông tin liên quan đến kỳ thi nhập học

Về thông tin của từng kỳ thi nhập học, vui lòng xem các đường dẫn sau

Thông tin kỳ thi nhập học

 1. Thông tin liên quan đến kỳ thi nhập học
 2. Học phí
 3. Học bổng
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.