Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt
Học tiếng Nhật, Hiểu về Nhật Bản và Hiểu về Thế giới TAKUSHOKU UNIVERSITY, trường đại học tiến gần nhất tới thế giới

Khái quát về trường đại học

 1. Lời chào
 2. Triết lý giáo dục
 3. Số lượng du học sinh
 4. Số sinh viên đã tốt nghiệp
 5. Tình hình việc làm
 6. Tập sách quảng cáo

Các khoa

 1. Khoa Thương mại
 2. Khoa Chính trị - Kinh tế
 3. Khoa Ngoại ngữ
 4. Khoa Quốc tế học
 5. Khoa Công nghệ

Trường đào tạo sau đại học

 1. Khoa sau đại học Kinh tế
 2. Khoa sau đại học Thương mại
 3. Khoa sau đại học Công nghệ
 4. Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ
 5. Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế
 6. Khoa sau đại học Chính quyền địa phương

Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

 1. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Thông tin kỳ thi nhập học

 1. Thông tin liên quan đến kỳ thi nhập học
 2. Học phí
 3. Học bổng

Cuộc sống đại học

 1. Ký túc xá
 2. Nhận xét của du học sinh (sinh viên đang theo học)
 3. Hỗ trợ đời sống
 4. Nhận xét của du học sinh (cựu sinh viên)
 5. Hỗ trợ tìm việc
 6. Một ngày của du học sinh (sinh hoạt phí 1 tháng) 1 người
 7. Các hoạt động, sự kiện
 8. Khu vực xung quanh cơ sở Bunkyo
 9. Khu vực xung quanh Cơ sở quốc tế Hachioji

Giao lưu quốc tế

 1. Giao lưu quốc tế
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.